Risga Loch Sunart

Soyea Island Loch Inver

Handa

Dutchman’s Cap Treshnish Isles, Mull

Eilean Dubh Appin

Calve Island Mull

St Kilda

Carna Loch Sunart

Eilean Fada Mor Summer Isles

Eilean nan Caorach Appin